Относно проекта

Дизайн и предпечат на рекламни постери/плакати в различни формати.